Program je zameraný na pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v ohrození radikalizácie hodnôt, názorov alebo správania. Viac o programe na www.exit-slovensko.sk.