V organizácii pôsobím od roku 2004. Začínal som ako dobrovoľník a postupne som sa dopracoval k tomu, že organizáciu vediem až doteraz. Vyštudoval som sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v Mládeži ulice mám na starosti najmä koordináciu procesov a riadenie organizácie ako takej.