Môže sa zdať, že šarkany už nad našimi hlavami nelietajú tak často, ako kedysi. My sme sa v sobotu 11.10.2014 na starom letisku vo Vajnoroch predvedčili o opaku. Zúčastnili sme sa na ďalšom ročníku Vajnorskej šarkaniády spojenej s jablkovými hodmi. Na letisku sa zišlo naozaj veľké množstvo ľudí – vajnorákov aj nevajnorákov. Podujatie bolo organizované mestskou časťou Vajnory a úlohou OZ Mládež ulice bolo pripraviť pre deti tvorivé dielne, kde si deti mohli šarkanov vymaľovať, vyrobiť či nakresliť. Keďže šarkaniáda bola spojená aj s jablkovým hodovaním, v našich tvorivých dielňach nemohla chýbať téma Jablká očami detí. Deti sa naozaj vyšantili a svoje výtvory si mohli zavesiť do našej mini galérie a ukázať tak svoje diela všetkým okoloidúcim. Nechýbali ani súťaže o najkrajšieho šarkana v dvoch kategóriách – šarkan vyrobený doma a zhotovený u nás v tvorivých dielňach. Šarkany boli naozaj krásne, preto bola súťaž veľmi napínavá.

Zapojili sme sa aj do jablkového hodovania so svojimi jablkovými koláčikmi, ktoré sme potom predávali návštevníkom. Tešíme sa, že Vajnorská šarkaniáda dopadla na jednotku. Vďaka modrej oblohe a príjemnému vetru sme nad našimi hlavami mohli vidieť obrovské množstvo farebných šarkanov rôznych veľkostí a tvarov. Ďakujeme za podporu Nadácii pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom a mestskej časti Vajnory.