Karin porozprávala pre corobim.sk viac o tom, čomu sa v Mládež ulice venuje počas dňa. Čo to teda Karin robíš?