Rok 2014 ubehol ako voda. V srdci mám naň veľa krásnych spomienok. Rada by som sa s Vami o tieto jedinečné zážitky podelila. Obzrela sa späť za rokom v ktorom sme sa snažili kráčať v duchu našich princípov: vnímať jedinečnosť, podporovať zmeny, sprevádzať životom, pomáhať rásť.

JANUÁR – začíname

Mesiac január bol výnimočný hlavne tým, že sme začali našou prvou preventívnou témou Práva detí. Deti a mladí sa postupne cez zážitkové, rolové a hlavne hravé aktivity oboznamovali so svojimi právami. Klub však nebol len o učení, dievčatá si samé zorganizovali salón krásy, ktorý mal veľký úspech. Z klubu sme odchádzali všetky pekne namaľované a upravené. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na dátum 29. 1, kedy klub Pohodička oslávil svoje prvé narodeniny.

január

FEBRUÁR – hurá, prázdniny

Klub bol počas prázdnin otvorený 4 dni. Deti a mladí sa mohli zapojiť do tvorivých dielni s Barborkou, športových turnajov, skupinových hier, alebo len tak si posedieť a pokecať s pracovníkmi/čkami klubu.

február

MAREC – olympijské hry

V marci sa konali 3-dňové olympijské hry. Súťažilo sa v rozličných disciplínach, ktoré boli rozdelené do rôznych kategórií: športové, tvorivé, logické, pamäťové, vedomostné. Na konci bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov a zapálil sa olympijský oheň.

V rámci preventívnych programov sme sa začali venovať téme Násilie páchané na deťoch (šikana, obťažovanie po telefóne, v parku, nevhodné dotyky a pod).

marec

APRÍL – čistota pol života

V apríli sme sa zúčastnili upratovania cyklotrasy JURAVA – od Rače až po Pustý kostolík. Prekvapila nás snaha detí a mladých, ktorých neodradila ani dĺžka trasy.

Apríl sa niesol aj v znamení súťaženia. Konal sa turnaj v sáčkobale, pri ktorom sme sa naučili, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa (s čím mali viacerí problém, smile). Mesiac sme ukončili spoločným pečením waflí, na ktoré doteraz radi spomíname.

apríl

Máj – výzvy

V máji sme sa čelom postavili rôznym výzvam. V klube sme začali treťou a zároveň najdlhšou preventívnou témou rasizmus. Tému sme podporili aj našou účasťou na nízkoprahovom cupe, kde sme sa síce neumiestnili na predných miestach, ale aj tak sme si deň užili a vychutnali si pizzu, ktorú dostalo každé družstvo.

Ďalšou výzvou bolo namaľovať plagát na Deň Afriky. Výzvu sme zdolali a na plagát sme sa boli osobne pozrieť v starej tržnici. Deň Afriky bol výborný. Zahrali sme si hru o život prostredníctvom ktorej sme si vyskúšali život afrického dieťaťa, tancovali sme africké tance, videli krásnu africkú módnu prehliadku, varili a následne aj jedli africké jedlo.

Predposlednou výzvou bola návšteva Rope skipping academy, ktorí s nami boli jeden terén na ihrisku Sklabinská. Ich návšteva mala úspech, skákalo celé sídlisko.

Poslednou „horou“ bola organizácia júnovej Sídliskovej Pohodičky. Stretávali sme sa v klube a riešili rôzne organizačné záležitosti – ako bude vyzerať program, rozdelenie úloh a podobne. Dopadlo to výborne.

máj

JÚN – Pohodička a nie len sídlisková

Na začiatku júna sme spolu s deťmi a mladými zorganizovali druhý ročník komunitnej akcie Sídlisková Pohodička. Na akcii si každý, kto mal záujem, mohol zabubnovať, zasúťažiť s Rope skipping academy, vyskúšať slackline, nechať sa pomaľovať na tvár a na záver vidieť veľkolepú ohnivú show.

V júni nechýbala ani tradičná opekačka, netradičná oblievačka a novinka cyklovýlet na Biely kríž.

jún

JÚL- AUGUST-  letoooo

Prázdniny začali výletom za záchranárskymi psami. Stali sme sa súčasťou ich tréningu, preskakovanie cez prekážky, tunel, hľadanie ľudí. Zostatok prázdnin bol hlavne športový: futbal, basket, florbal, pingpong, šípky.

júl

SEPTEMBER- noví dobrovoľníci

Po lete sme v klube privítali našich dvoch zahraničných dobrovoľníkov Vero a Daniela, ktorí do klubu priniesli španielsku a taliansku kultúru.

september

OKTÓBER- strašidelné výšky

V októbri sme navštívili našu obľúbenú horolezeckú stenu, kedy sme museli prekonať veľké výšky a ťažké prekážky, ktoré nám stena pripravila.  Tento mesiac nechýbala ani halloweenska party, ktorá bola tento rok netradičná. Úlohou detí a mladých bolo sa dostať von z izby vraha pomocou šifier, ktoré ukazovali správnu cestu.

V rámci prevencie sme začali s témou Identity (Kto som?)

október

November- maska

November sa niesol v duchu skupinových aktivít. Podarilo sa nám zorganizovať workshop s názvom Maska mojej identity, ktorý sa venoval tomu ako nás vnímajú druhí a ako sa vnímame my sami v rôznych roliach. Samozrejme na konci mesiaca nechýbal ani ďalší zážitkový výlet Funcity v Cubicone.

november

December – Vianoce

December sme tradične ukončili vianočnou party a návštevou kina.

december

Ďakujeme za podporu Bratislavskému samosprávnemu kraju, Nadácii pre deti Slovenska prostredníctvom Fondu Hodina deťom, MČ Rača a všetkým individuálnym darcom a našim dobrovoľníkom a praktikantom (Sima, Zuzka, Simonka, Ester, Lenka, Anka, Janka, Maťa, Barborka, Mirka, Peťa, Dominika, Terezka, Vero, Daniele).

Spracovala: Eva