1. januára 2015 vstúpil do platnosti Zákon č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko sociálnu prácu, ako komplexný prístup s so skutočným obsahom si veľmi vážime, náš kolega Peťo sa tejto téme intenzívne venoval ešte pred jeho schválením. Jednou z aktivít bola diskusia na pôde Trnavskej univerzity, ktorú si môžete pozrieť zo záznamu. Link na články nájdete pod videom.

Články:

Pripravuje sa zákon o sociálnej práci

Aj v ČR pripravujú legislatívnu úpravu profesie sociálneho pracovníka

Výkon sociálnej práce bude regulovať nový zákon

Sociálni pracovníci už môžu participovať na činnosti komory