Nielen teraz pred Vianocami, ale už od začiatku školského roka sme sa aj s komunitným centrom Stará jedáleň snažili pripraviť deti a mladých z nášho rodinného programu na nástup do školy. Začiatok školského roka je náročný pre všetkých rodičov, a najmä pre tých, ktorí už sú v náročnej finančnej situácii. Vďaka Nadácii Slovenskej sporiteľne sme mohli deti a mladých ľudí vybaviť množstvom školských pomôcok, ktoré im pomáhajú vo vzdelávaní a umožňujú im zapojiť sa do všetkých aktivít, ktoré im škola ponúka. Pri školských pomôckach to však neskončilo. Pri nástupe do školy je potrebných aj mnoho iných vecí, napríklad hygienické pomôcky, oblečenie, obuv a najmä jedlo. Počas posledných troch mesiacov sa nám tieto všetky veci podarilo zakúpiť a distribuovať do rodín, kde boli najviac potrebné.

Materiálnym zabezpečením sme dokázali aspoň sčasti odľahčiť rozpočet týchto rodín a dopriali im príležitosť zamerať sa na riešenie ich aktuálnej situácie, pričom ich na tejto ceste sprevádzame a poskytujeme im sociálne a psychologické poradenstvo.

Sme veľmi radi, že sme mohli sprostredkovať túto pomoc od Nadácie Slovenskej sporiteľne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.