Rodina je najdôležitejším systémom človeka už od samotného narodenia. Zohráva dôležité funkcie, akými sú ochrana, výchova, akceptácia a podpora, ktoré nás formujú do nášho dospeláckeho života. Ako však našim rodinám zabezpečiť informácie a rozvoj zručností potrebných na plnenie spomenutých funkcií?

Touto otázkou sme sa dostali k spolupráci so španielskou organizáciou Navarra Nuevo Futuro, s ktorou sme v rámci medzinárodnej spolupráce pred rokom začali pracovať na spoločnom projekte s názvom FamilyNet. Náš spoločný projekt bol zameraný na zvyšovanie kompetencií v téme poskytovania služieb pre deti, mládež a rodiny v kritických situáciách. Počas projektu sme sa usilovali o odovzdanie si navzájom čo najviac skúseností z jednej, ale aj z druhej krajiny.

Na zahraničných stážach sme navštívili nielen partnerskú organizáciu, ale aj rôzne iné, ktoré sa v Španielsku venujú práci s rodinou. Následne sme sa zúčastnili tréningov, ktoré pomohli rozšíriť naše schopnosti, vedomosti a kompetencie v našej práci. Ďalším krokom v procese trvania projektu bola aj návšteva pracovníkov z organizácie Asociación Navarra Nuevo Futuro u nás v Bratislave. Ukázali sme im nielen náš Klub a zoznámili ich s našimi mladými, ale previedli sme ich rôznymi organizáciami v Bratislave, ktoré by mohli s nimi zdieľať skúsenosti z práce.

Naše poznatky zo stáží a tréningov sme sa rozhodli rozšíriť medzi ľudí, ktorí by ich mohli využiť vo svojej práci, na našej konferencii ,,Čo s vami, decká?!“. Konferencie sa zúčastnili odborníci z rôznych oblastí práce s mládežou, ktorí sa chceli dozvedieť viac nielen o rodinnom poradenstve, ale takisto mnoho o vzťahovej väzbe, potrebách mladých LGBTIQ+ ľudí v súčasnej spoločnosti, či ich sociálnych vzťahoch. Konferencia priniesla mnoho pozitívnych ohlasov a my sme veľmi radi, že sme takto úspešne mohli uzavrieť náš projekt FamilyNet.

Jednou z aktivít, ktoré sme počas projektu spoločnými silami zrealizovali bolo vytvorenie Príručky pre sociálnu prácu a poradenstvo v rodinách. Ide o publikáciu o sociálno-výchovnej a terapeutickej práci s rodinami, ktorú sme vytvárali my spolu s odborníkmi na rodinné poradenstvo zo španielskej partnerskej organizácie. Je plná skúseností z dobrej praxe a osobných ukážok odborných postupov. Veríme, že bude užitočným nástrojom pre prácu s rodinami pre všetkých, ktorí v tejto oblasti pracujú, alebo sa o ňu zaujímajú.

Publikáciu si môžete stiahnuť TU.

Projekt FamilyNet bol podporený v rámci schémy KA1 Erazmus+ spravovaných Národným inštitútom vzdelávania a mládeže – sekcia Mládež.