Naša príručka na tému Prevencie násilnej radikalizácie a extrémizmu je konečne tu.

V tejto dobe je ešte omnoho dôležitejšie naučiť sa s touto témou pracovať a pokúsiť sa aspoň malými krokmi predchádzať vzniku rôznych prejavov radikalizácie a extrémizmu v spoločnosti. Téma radikalizácie a extrémizmu aktuálne hýbe spoločnosťou a zo skúseností vieme, že pre mnohých pracovníkov a pracovníčky je táto téma ťažko uchopiteľná a zložitá v praxi. To nás motivovalo k napísaniu medzinárodného projektu, ktorého výsledný výstup vám prezentujeme v podobe (De)radical manuálu.

➡ Manuál môže slúžiť ako pomôcka pre pracovníkov/čky s mládežou, odborných pracovníkov a pracovníčky na školách i v poradniach, učiteľov a učiteľky – v téme prevencie násilnej radikalizácie a extrémizmu.
➡ V manuáli predstavujeme prístup, ktorý sme vyvinuli v spolupráci s partnermi zo Slovinska, Portugalska a Talianska, obsahuje príklady dobrých praxí a tiež inšpirácie na aktivity s mladými.

 

Táto aktivita bola realizovaná v rámci projektu (DE)radical, ktorý je financovaný z programu Erasmus+ “KA1 Strategic partnership” a je spravovaný NIVAM – Národným inštitútom vzdelávania a mládeže.