Prevencia radikalizácie je téma, v ktorej sa chceme stále zlepšovať. Preto sme odleteli až do Holandska, kde nám Oddelenie verejnej bezpečnosti mesta Haag bolo pripravené odprezentovať ich skúsenosti a príklady toho, ako s témou pracujú v Holandsku. My by sme Vám radi zdieľali, čo sme sa tam dozvedeli a čo je možnou inšpiráciou nielen pre nás, ale aj pre iné organizácie, inštitúcie, či oddelenia mesta.

Na magistráte sme sa dozvedeli viac o ich programoch reziliencie, ktorými sa snažia posilňovať odolnosť mladých ľudí voči nebezpečenstvu radikalizácie, čím chcú predchádzať tomu, že sa mladí ľudia uchýlia k radikalizovaným skupinám. Veľkým plusom pritom je, že tieto programy reziliencie nie sú zamerané len na mladých ľudí, ale aj na ich rodičov. Vedia, že rodičia sú dôležitou súčasťou výchovy, a preto nezabúdajú ani na prácu s nimi. Na stretnutiach sa pritom učia rodičovské zručnosti, ktoré si potom môžu doma trénovať a prinášajú do skupín skúsenosti s ich aplikáciou.

Súčasťou výchovy mladých ľudí sú rôzni dôležití dospelí a medzi nich neodmysliteľne patria aj učitelia, na ktorých tiež nezabudli. V programoch sa ich snažia naučiť viesť diskusie s mladými o ich názoroch, ktoré neustále prinášajú. Často sa učitelia boja ísť do takýchto diskusií a radšej to neriešia, preto sa tento program zameriava práve na túto oblasť. V programoch sú zaradené aj rôzne aktivity na zlepšovanie sociálnych zručností učiteľov. Stretli sme sa aj s organizáciou TerInfo, ktorá chodí do škôl vzdelávať učiteľov, predstavovať im aktivity pre deti a mladých, no čo je najdôležitejšie – vzdelávajú učiteľov v tom, ako s mladými diskutovať o témach radikalizmu, politického násilia a terorizmu.

Navštívili sme aj Dom starostlivosti a bezpečnosti (Care and safety house), ktorý spája organizácie a zdieľa medzi nimi informácie, čím zaisťuje efektívnu pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Nachádza sa v každom meste a spolupracuje so štátnymi inštitúciami a neziskovým sektorom. V praxi to vyzerá tak, že keď sa im niekto ozve, že má klienta, ktorý potrebuje pomoc v rôznych smeroch, prípad posúdia a informácie posunú tam, kde podľa nich klientovi môžu pomôcť. Ak je to potrebné, spájajú rôzne inštitúcie a organizujú stretnutia k prípadom, aby zaistili efektívnejšiu spoluprácu. Bolo povzbudzujúce počuť, že niečo takéto tam funguje a bolo by skvelé vytvoriť takýto systém spolupráce aj u nás.  

Na ďalšom stretnutí sme sa dozvedeli viac o práci národného koordinátora pre bezpečnosť a boj proti terorizmu. Zistili sme, ako v Holandsku funguje identifikovanie hrozieb na národnej úrovni a že stále viac stúpa do popredia táto činnosť v online svete. Cybersecurity je pre nich veľmi dôležitá oblasť, pretože práve v online svete vyhľadávajú a získavajú radikálne skupiny nových členov. Toto oddelenie sa preto snaží nastavovať optimálny krízový manažment, zvyšovať odolnosť inštitúcií voči hrozbám a predchádzať výskytu radikálnych trestných činov. 

Samotná cesta nám ukázala ako veci môžu fungovať a dala nádej vízii spolupráce, ktorú sa aktívne snažíme budovať v rámci našich aktivít. Videli sme ako efektívne môže fungovať spolupráca neziskoviek a mesta, čo nám dodáva motiváciu pokračovať v našej snahe. 

Aktivitu “study visit” na tému radikalizácie a násilného extrémizmu podporilo v rámci projektu holandské Ministerstvo zahraničných vecí.