S kolegyňou Ivkou sme mali minulý týždeň príležitosť prednášať na online večernej škole pre rôznych odborných aj neodborných pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o prácu s mládežou. Téma našej prednášky bola zameraná na prevenciu radikalizácie medzi mladými ľuďmi, čo je veľmi aktuálna a dôležitá téma.

Po prezentovaní teoretických aspektov sme zdôraznili dôležitosť prevencie v online prostredí, kde radikalizácia často vzniká a šíri sa ďalej.

Diskutovali sme o prejavoch a vzniku radikalizácie, ako aj o metódach práce s mladými ľuďmi. Veľkú časť prezentácie sme venovali ujasneniu vlastných hodnôt, čo je veľmi dôležitý no často vynechávaný krok. Predtým, než sa pracovníci dostanú do kontaktu s radikálnymi myšlienkami u mladých ľudí, mali by poznať seba, svoje vnútro a svoje hodnoty, ktoré určujú ich správanie. Len tak potom dokážeme budovať otvoreného a dôveryhodného vzťah medzi mladými ľuďmi a nami ako dôležitými dospelými v ich živote.

Sústredili sme sa na to, aby sme podporili odborníkov vo vytvorení prostredia, kde mladí jedinci majú priestor na otvorenú diskusiu, počúvanie a porozumenie. Navrhli sme metódy komunikácie a aktivity, ktoré umožňujú budovanie dôvery a podporujú rozvoj kritického myslenia. Vzhľadom na rastúcu úlohu internetu a sociálnych médií sme zdôraznili potrebu vzdelávať mládež o rizikách online radikalizácie a poskytnúť im nástroje na kritické myslenie a identifikáciu dezinformácií.

Naším zámerom bolo poskytnúť účastníkom vhľad do komplexnej problematiky radikalizácie a extrémizmu a zároveň ich vybaviť praktickými stratégiami a nástrojmi na prevenciu a intervenciu v rámci práce s mládežou.

Tešíme sa, že sa večernej školy zúčastnil taký hojný počet ľudí, ktorým sme mohli odovzdať svoje vedomosti a veľmi pekne ďakujeme za pozitívnu spätnú väzbu, ktorú sme dostali.