S kolegyňou Ivkou sme pred dvoma týždňami cestovali až do Írska, kde sme sa zúčastnili zaujímavého tréningu, ktorého cieľom bolo zlepšiť naše zručnosti v oblasti mentoringu dobrovoľníkov pôsobiacich v našej organizácii. Na tréningu s názvom “Mentoring under Construction” sme sa učili metódy efektívneho vedenia dobrovoľníkov, poskytovania podpory a riešenia konfliktov. Nvštívili sme aj organizácie, ktoré hosťujú dobrovoľníkov z rôznych krajín a majú dlhoročné skúsenosti. Jedna takáto organizácia sa nachádza aj v meste Galway. Bol to inšpiratívny týždeň plný výmeny poznatkov, účinných nástrojov a skupinových aktivít.

Mentoring under Construction predstavuje neustály proces skúmania a budovania komunity v oblasti mentoringu pre Európsky zbor solidarity. Začal sa online koncom roku 2020 a následne prešiel niekoľkými online a rezidenčnými podujatiami, ktoré spojili viac ako 100 profesionálov a nadšencov v oblasti mentoringu.

Okrem toho sme mali príležitosť spoznať kolegov z rôznych krajín a kultúr, čo nám otvorilo nové perspektívy a rozšírilo náš profesijný a osobný rozhľad. Celkové prostredie tréningu v nádhernom malom mestečku Athlone v období osláv sviatku svätého Patrika bolo veľmi autentické a umožnilo nám zažiť si pravú atmosféru Írska.

Sme vďačné za túto skúsenosť, ktorá nám poskytla nové náhľady na situáciu, nové poznatky a nástroje, ktoré môžeme aplikovať pri našej práci s dobrovoľníkmi.