Bratislava (15.12.2014, tlačová správa) Občianske združenie Mládež ulice spustilo inovatívny projekt, ktorého cieľom je identifikovať príležitosti pre pôsobenie sociálnych pracovníkov v cieľovej skupine futbalových fanúšikov, najmä mladých ľudí do 21 rokov. Tento prístup je v zahraničí, napríklad v  Nemecku, stabilnou súčasťou systému prevencie násilia tak na štadiónoch, ako i mimo nich. Priama práca s mládežou bola súčasťou transformácie futbalového prostredia v mnohých krajinách a preto považujeme za dôležité tieto skúsenosti využiť na Slovensku

Silnejúci trend otvorených prejavov nepriateľstva voči odlišnosti a nárast násilného správania pohlcuje čoraz mladšie ročníky, nevyhýbajúc sa športovým podujatiam. Štandardné preventívne kampane v podobe letákov, billboardov či hromadných prednášok na školách majú obmedzený vplyv. Legislatívne opatrenia nedokážu zmeniť motivácie mladých, ktorí sa k týmto tendenciám pridávajú. V súčasnej dobe tak začína byť zrejmé, že treba nájsť nový a efektívnejší spôsob prístupu k tomuto problému.

Počas najbližších mesiacov bude prvý terénny sociálny pracovník pôsobiť priamo v teréne. Prvej fáze je jeho úlohou lepšie pochopiť motivácie stojace za javmi, ktoré na štadióne vidíme len veľmi neradi. Organizácia bude iniciovať diskusie s odborníkmi zo štátneho, neziskového i akademického prostredia o možnostiach priamej práce a v spolupráci týchto, ako i zahraničných partnerov, sa bude tvoriť koncepcia terénnej sociálnej práce v tomto prostredí.

V organizácii veríme, že sa nám podarí nadviazať spoluprácu s niektorým z  klubov Fortuna ligy, ktorého myšlienka zaujme a bude pripravený otestovať ju v praxi. Inšpiráciou je nám nemecký klub 1. FC Union Berlín, kde sme absolvovali odbornú stáž a presvedčili sa o možnostiach, ktoré tento koncept ponúka. Úlohou tímu terénnych pracovníkov (streetworkerov) je monitoring situácie na scéne, analýza spôsobov trávenia voľného času fanúšikov, priama účasť na živote komunity ultras a hooligans, aktivizácia životného spôsobu a motiváciu k zmene, poskytovanie podporných a poradenských sociálnych služieb. Obvykle v priestoroch štadiónu majú vyhradené priestory, kde sa môžu mladí stretávať počas celého týždňa a využiť ponuku zmysluplných voľnočasových aktivít.

Predseda organizácie Peter Kulifaj uvádza „Na Slovensku je myšlienka toho, že by mohlo niečo podobné fungovať v súčasnosti aj u nás možno nepredstaviteľná. To čo inde funguje už niekoľko desiatok rokov sa teraz len stáva predmetom diskusii. Uvedomuje si, že ide o krok do neznáma. Napriek tomu s tímom veríme, že je zodpovednosťou sociálnej práce vstupovať do oblastí, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu života tak jednotlivcov, ako i celej spoločnosti. Uvedomujeme si, že to môže byť dlhá cesta.“.

Projekt Most má vždy dva konce bol podporený sumou 29 450 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Most má vždy dva konce je Posilnenie zraniteľných skupín.