O našich supervíziách sme vám už písali v predchádzajúcich článkoch, avšak v decembri sme sa zúčastnili aj jednej špeciálnej – supervízie zameranej na tvorbu nového kompetenčného diagramu pre jednotlivých členov nášho tímu. Náš tím sa stále rozvíja a mení a od konca minulého roka je v novom zložení, čo znamenalo, že sme si potrebovali ujasniť naše úlohy, zodpovednosti, spôsob ich realizácie a najmä komunikáciu medzi členmi nášho tímu. S týmto nám pomohol náš supervízor pre oblasť sociálnych služieb a psychologického poradenstva Vladimír Hambálek zo spoločnosti Coachingplus.

V tejto supervíznej aktivite sme sa venovali očakávaniam, ktoré od organizácie máme a zamýšľali sme sa nad vlastnými úlohami. Hľadali sme miesto pre naše nové členky z hľadiska kompetencií a zodpovedností. Pomocou spoločnej diskusie sme našli spoločnú zhodu, prišli sme na nové nápady, ktoré by mohli zlepšiť efektivitu našej práce a takisto zlepšiť spoluprácu v našom tíme. Veríme, že vďaka tomu vám budeme poskytovať ešte kvalitnejšie služby ako doteraz.

Táto aktivita sa realizovala vďaka podpore dotácie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje Národný inštitút vzdelávania a mládeže – sekcia Mládež.