Týmto článkom by som vám rada predstavila náš klub Pohodička a podelila sa s vami o niektoré zážitky roku 2013.

Ak niektorí neviete, klub Pohodička sa nachádza v Rači – časť Východné. Dostať sa k nám môžete autobusmi číslo 56 alebo 52. Hneď zo zástavky Sklabinská je vidno žltú ubytovňu Ministerstva obrany. My sme presne zboku tejto budovy. Klub prevádzkuje občianske združenie Mládež ulice, ktoré si myslím nemusím predstavovať.

Klub Pohodička je miesto, kde môžu deti a mladí ľudia realizovať svoje nápady. Nájdu tu podporu, pochopenie, vypočutie, ale hlavne odborných pracovníkov, ktorí sa s nimi radi pozhovárajú o bežných či náročných situáciách. Klub tvoria štyri miestnosti a to tvorivá dielňa, spoločenská miestnosť, kontaktná miestnosť a herňa. Máme tu množstvo spoločenských hier, stolný futbal, ping-pong, šípky, miniknižnicu ako aj tulivaky, na ktorých si môžeme posedieť a len tak relaxovať.

Čo sa nám to vlastne  v roku 2013 všetko podarilo?

Zorganizovali sme niekoľko komunitných akcií. Medzi najúspešnejšie určite patrí upratovanie so Zelenou hliadkou. Touto cestou sme spoločnými silami skrášlili priestor, ktorý nás obklopuje. Ešte teraz sa pousmejem, keď si spomeniem na tento deň. Deti a mladí sa predháňali, kto z nich nazbiera najviac vriec odpadkov a ich spokojný výraz po vykonanej práci hovoril za všetko. Potom nasledoval maratón hier s klubom Ruiny, kedy  sme počas dvoch hodín hrali množstvo spoločenských hier.

medovniky

V tomto období sme rozbehli aj nový projekt financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom Inkubátor nápadov, ktorého cieľom bolo zapojiť deti a mladých do života komunity. Pravidelne sme sa stretávali v klube, kde sa deti a mladí učili pracovať na spoločnom projekte. Tí z vás, čo aspoň občas sledujete náš web, isto viete, že si vymysleli a rozhodli sa zrealizovať Deň otvorených dverí klubu Pohodička. Táto akcia dopadla výborne, celý deň sa niesol v znamení dobrej nálady. Vrcholom programu bolo premietanie filmu prostredníctvom cyklokina. Všetci spoločne museli šliapať do pedálov stacionárnych bicyklov, ktoré vytvárali elektrinu, aby sme si mohli pozrieť film.

Pri športovaní ešte zostanem. V roku 2013 sa uskutočnil prvý ročník futbalového turnaja o Putovnú opicu, turnaj v stolnom futbale a začala sa hrať King-pongová liga. Počas leta sme sa tiež stretávali na ihrisku Sklabinská a hrali florbal, basketbal či volejbal. Na ihrisko sme nosili aj slackline, pri ktorom niektorí vydržali skoro aj dve hodiny. Avšak cieľ udržať sa na úzkej páske a prejsť celú trasu bol nedosiahnuteľný.

Pre tých, čo sú skôr umelecky založení, boli zasa otvorené tvorivé dielne zamerané na tvorbu z použitého materiálu (pet fľaše, rolky od toaletného papiera a pod.).

Medzi najobľúbenejšie klubové aktivity patrili etapové hry, kedy deti a mladí v klube zbierali body za rôzne úlohy. Pri nazbieraní určitého počtu bodov získali zážitkovú odmenu (horolezecká stena, kino, divadlo, kone, Funcity, opekačka). V rámci úloh sme sa zamerali na rozvoj sociálnych zručností (komunikácia, asertivita, riešenie konfliktov), na rozšírenie poznatkov z občianskej výchovy (ministerstvá, voľba starostu, mapa) ako aj na zlepšenie vzťahov v skupine.

Rok 2013 sme ukončili poriadnym vianočným večierkom, kedy sme všetci spolu v klube piekli medovníčky, hrali skupinové hry, veľa sa zabávali, ale hlavne sa tešili, čo nám prinesie nový rok 2014.

Ďakujeme všetkým našim podporovateľom, bez ktorých by tieto aktivity nebolo možné uskutočniť. Ich prehľad nájdete aj na našej úvodnej stránke.

Eva Košťálová