Pred pár týždňami sme opäť prileteli zo španielskej Pamplony, kde sme v rámci projektu FamilyNet absolvovali odborný tréning v téme skvalitňovania poskytovania rodinného poradenstva. 

Cieľom tohto tréningu bolo zlepšiť svoje zručnosti pri práci s klientmi, obohatiť svoje postupy práce, ale najmä naučiť sa nové spôsoby práce s rodinami. Diskutovali sme o ťažkých situáciách, v ktorých sa rodiny môžu nachádzať a vymieňali si svoje know-how. S našim partnerom ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO, s ktorým sme tréning pripravovali, sme navštívili rôzne zaujímavé organizácie, ktoré v tejto oblasti pôsobia a priniesli sme si veľa zaujímavých poznatkov a postrehov.

Skúsenosti našich kolegov a kolegýň sú vždy veľmi obohacujúce a vďaka tomuto tréningu sme získali nové perspektívy, ako sa dá s rodinami v kríze pracovať kvalitnejšie. Už onedlho privítame našich španielskych kolegov aj u nás na Slovensku a budeme môcť pokračovať v spoločnom dialógu a skvalitňovaní našej práce.

Táto aktivita bola podporená v rámci grantovej schémy Small-scale partnership @Erasmus+ a Národný inštitút vzdelávania a mládeže – sekcia Mládež